Montessori

Montessori dílničky

 – jedná se o metodu vzdělání, která se zaměřuje na individuální rozvoj dítěte a klade důraz na sebeřízené vzdělávání
 
U nás najdete
 • respektující, připravené prostředí tak, že se dítě dovede samoobsloužit 
 • myslíme na kreativní i hudební tvoření 
 • dáváme dětem svobodu ve volbě aktivity a pracovního tempa
 • podporujeme jejich schopnost rozhodování a iniciativu.
 • rozvíjíme s dětmi jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka a taky trpělivost a koncentraci
 • nechybí u nás i rozvoj hrubé motoriky, jelikož pohyb v tomto období děti potřebují
Práce v montessori dílničkách je vedena pod dohledem průvodce montessori pedagogiky. Rodič je pozorovatel dítěte a jeho pomocník.

Metoda Montessori je vzdělávací filozofie a pedagogický přístup, který byl vyvinut italskou lékařkou a pedagožkou Dr. Marií Montessori v první polovině 20. století. Tato metoda zdůrazňuje individuální rozvoj dítěte a jeho schopnost učit se samo. Hlavními rysy Montessori metody jsou:

 
 • Samostatnost a volba: Dětem se umožňuje volit, co budou dělat, a pracovat vlastním tempem. Učitel (nebo “průvodce” v montessori) zajišťuje připravené prostředí a materiály, které dětem umožňují objevovat a učit se.
 • Připravené prostředí: Třída nebo učebna Montessori je navržena tak, aby byla prostorná, klidná a uspořádaná. Materiály jsou pečlivě vybrány a uspořádány tak, aby podporovaly učení a samostatnost dětí.
 • Senzorické materiály: Montessori materiály jsou často senzorické, což znamená, že dětem umožňují učit se prostřednictvím smyslů, jako je hmat, zrak a sluch. Tyto materiály jsou navrženy tak, aby dětem umožnily abstraktní koncepty chápat konkrétně.
 •  Rozvoj sociálních dovedností: V Montessori prostředí mají děti možnost pracovat individuálně i ve skupinách. To podporuje rozvoj sociálních dovedností, spolupráce a komunikace.
 • Samocitlivost a samoregulace: Dětem se v Montessori metodě dává svoboda a zodpovědnost za své vlastní učení. To pomáhá rozvíjet samocitlivost, samoregulaci a schopnost koncentrovat se na úkoly