Smyslové hraní

 

 

Smyslové hraní má několik výhod pro rozvoj dětí:

 
1. Rozvoj smyslů: Smyslové hraní pomáhá rozvíjet smysly dítěte, jako je hmat, zrak, sluch, chuť a čich. To posiluje jejich vnímání a porozumění světu kolem sebe.
2. Kreativita a fantazie: Aktivity spojené se smyslovým hraním často povzbuzují děti k vlastní kreativitě a fantazii. Mohou experimentovat, zkoumat a vytvářet vlastní nápady.
3. Rozvoj motorických dovedností: Manipulace s různými materiály a texturami přispívá k rozvoji motorických dovedností, jako je jemná motorika a koordinace ruky a oka.
4. Kognitivní rozvoj: Smyslové hraní může také podněcovat kognitivní rozvoj, protože děti se učí pozorovat, porovnávat a klasifikovat různé vjemy.
5. Zábava a relaxace: Hraní se smyslovými materiály může být pro děti velmi zábavné a relaxační. Pomáhá jim odreagovat se a snižovat stres.
6. Sociální interakce: Smyslové hraní může být i sociální aktivitou, kde děti spolupracují, sdílejí a komunikují s ostatními dětmi, což podporuje sociální dovednosti.
7. Zlepšení koncentrace: Aktivity spojené se smyslovým hraním mohou pomoci dětem zlepšit svou schopnost soustředit se a trpělivost.
Celkově smyslové hraní má pozitivní vliv na celkový rozvoj dítěte a umožňuje jim objevovat svět a učit se prostřednictvím zážitků a experiment